Visste du at BGOT har et verdigrunnlag vi jobber etter?

Publisert av Desiree Høgmo den 6. september 2022

Verdigrunnlag BGOT

Ballstad Gym og Turn sitt verdigrunnlag er basert på 3 grunnleggende verdier: glede, fellesskap og respekt.

Glede

Ballstad Gym og Turn skal forbindes med idrettsglede. Det skal være gøy å trene, ha oppvisning og konkurrere.

Vi skal skape trygge, stabile og forutsigbare rammer der være medlemmer kan utøve sin idrett med sine ferdigheter uten fare for å føle seg mindreverdig eller å ha mislykkes.

Ballstad Gym og Turn skal gjennom kompetente ledere og trenere skape sunne, morsomme og utfordrende trenings- og konkurransemiljøer for alle i laget å gi den enkelte mulighet for individuell sportslig og sosial utvikling innenfor gitte rammer.

Fellesskap

Ballstad Gym og Turn skal forbindes med fellesskap og samhold. Ballstad Gym og Turn skal våre inkluderende og behandle alle med likeverd og respekt. Vi skal skape sosiale og sportslige rammer der være utøvere står sammen om sine prestasjoner og som ser og støtter den enkelte i felleskapet.

Alle Ballstad Gym og turn-medlemmer skal føle identitet til klubben og skal føle det naturlig å yte en personlig innsats både sportslig og sosialt, men også¥ gjennom å utføre arbeidsoppgaver for klubben basert på dugnad og frivillighet.

Respekt

Ballstad Gym og Turn skal forbindes med respekt og ærlighet. Ballstad Gym og Turn -medlemmer skal respektere hverandre, medlemmer fra andre klubber, dommere og de lover, regler og retningslinjer som er gitt av både idrettsorganisasjonene, klubben og trenere.

Ballstad Gym og Turn -medlemmer skal våre til å stole på, både i forholdet med sine trenere/ledere og andre medlemmer.

 

Les mer om dette i klubbens organisasjonsplan og lovnorm. Disse reglene gjelder alle våre medlemmer, trenere og foresatte!