Turnsportensdag

Publisert av Jo Bertil Sætran den 9. februar 2016

Husk å sette av tid til vårens vakreste eventyr, lørdag 30 April gjennomfører vi turnsportensdag. Nærmere info om arrangementet kommer både på hjemmesiden og på facebook gruppene.