Partiene 2017/2018

Publisert av Renate Hansen den 27. august 2017

Partiene 2017 info

Partiene 2017/2018

Lekepartiet Ballstad 2-3 år jenter/gutter

Torsdag kl.17.00-17.45 Ballstad gymsal

Primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet. Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre/praktikant/besteforeldre og barn spiller inn. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Med å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai

Trener: Lisa Arctander

Lekeparti Leknes 2-5 år jenter/gutter

Onsdag 16.30-17.15 Lekneshallen

Turn i apparater eller med småredskap, leker og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn).

Vi skal jobbe med Idrettensgrunnstige som er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.
Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai.  Delta på kretsturnstevnet              ( gjelder for de som fyller 6 år i 2018 )

Trener: Lisa Arctander

Idrettensgrunnstige 4-5 år jenter/gutter

Tirsdag 17.00-18.00 Ballstad gymsal

Turn i apparater eller med småredskap, leker og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn).

Vi skal jobbe med Idrettensgrunnstige som er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.
Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Godkjenning av øvelsene 1 gang i året. Delta på kretsturnstevnet (gjelder for de som fyller 6 år i 2018)

Trenere: Aline Arntzen og Rebekka Grytdal

Salto 1 1+2.kl Gutter/jenter

Treninger mandag kl. 17.00-18.00 i Lekneshallen

Salto vil gi barn og ungdom nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å kunne beherske gymastikk og turnøvelser- til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett ” gym og turn-lek ”

Gymnastene trener i tre apparater. Hopp, matte og trampett. De jobber individuelt med trinn i hvert apparat.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Saltokonkurranser 1-2 ganger i året. Delta på kretsturnstevnet.

Trenere: Inger-Lise Westgaard og Monica Sandholm

 

Salto 2 3-7.kl gutter/jenter

Treninger mandag kl. 18.00-19.00 i Lekneshallen

Salto vil gi barn og ungdom nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å kunne beherske gymastikk og turnøvelser- til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett ” gym og turn-lek ” Gymnastene trener i tre apparater. Hopp, matte og trampett. De jobber individuelt med trinn i hvert apparat.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Saltokonkurranser 1-2 ganger i året. Delta på kretsturnstevnet.

Trenere: Inger-Lise Westgaard og Monica Sandholm

Tropp basis 5-9.kl gutter/jenter

Treninger onsdag kl. 17.30-19.00 Lekneshallen

I år har vi et nytt tilbud til de som er ny på tropp, trenger å lære flere basisøvelser eller ikke har lyst til å konkurrere. Dette for å gi gymnastene enda tettet oppfølging og mermed utvikle sitt nivå. Når gymnastene mestrere de øvelsene som kreves vil de få tilbud om å bli med på konkurransepartiene hvis de ønsker det

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet

Trener: Kathrine Fredriksen-Solberg

Tropp gutter 5-9.kl

Treninger onsdag kl. 17.30-19.00 Lekneshallen

Tropp gutter er et nytt parti i år. Vi skal holde på med tumbling og trampett. Vi fokuserer på grunnlegende ferdigheter og styrke som trengs for å bli gode troppsgymnaster.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet

Trener: Johannes Larsen

Tropp aspirant Ballstad 1-4.kl gutter/jenter

Treninger mandag kl.17.00-18.00 Ballstad gymsal

På tropp asp holder vi på med tumbling og trampett. Vi fokuserer på grunnlegende ferdigheter og styrke som trengs for å bli gode troppsgymnaster.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.

Trenere: Kristina Fredriksen og Thea Paus

Tropp aspirant Leknes 1-4.kl gutter/jenter

Treninger onsdag kl.16.30-17.30 Lekneshallen

På tropp asp holder vi på med tumbling og trampett. Vi fokuserer på grunnlegende ferdigheter og styrke som trengs for å bli gode troppsgymnaster.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.

Trener: Andreas Knutsen

Tropp rek 5-6.kl gutter/jenter

Treninger mandag kl.18.00-19.00 Ballstad gymsal                                        Onsdag kl. 17.30-19.00 Lekneshallen

Troppsgymnastikk består av de tre apparatene frittstående, tumbling og trampett. Når man konkurrerer er man en tropp på minst 6 stk. Det kjøres tre serier med økende vanskegrad. 1.serien må alle gjøre det samme, men i de to neste seriene kan man kjøre forskjellige øvelser. De skal være 2-3 elementer i hver serie, for eksempel araber flikk flakk, bakoversalto.

Mål: Konkurranser KM og NNM. Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.

Trenere: Kathrine Fredriksen-Solberg

 

Tropp junior 7.kl-18 år gutter/jenter

Treninger mandag kl.19.00-20.30 Ballstad gymsal                                        Onsdag kl. 18.30-20.00 Lekneshallen

Troppsgymnastikk består av de tre apparatene frittstående, tumbling og trampett. Når man konkurrerer er man en tropp på minst 6 stk. Det kjøres tre serier med økende vanskegrad. 1.serien må alle gjøre det samme, men i de to neste seriene kan man kjøre forskjellige øvelser. De skal være 2-3 elementer i hver serie, for eksempel araber flikk flakk, bakoversalto.

Mål: Konkurranser KM og NNM. Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.

Trenere: Kathrine Fredriksen-Solberg

 

 

Gutter 1-4.kl

Treninger tirdag kl. 18.00-19.00 Ballstad gymsal

Bruker øvelser fra idrettens grunnstige og salto. Guttene trener også i de samme apparatene som apparatgutter.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.

Trener: Lisa Arctander

Apparat asp 1-4.kl Jenter

Treninger mandag kl. 16.00-17.00 Lekneshallen

Apparatturn er skranke, bom, frittstående & hopp. På apparatturn gjør man oppvarming, grunntrening/basistrening, styrketrening, tøying, tilslutt trening i apparatene. Det er to forskjellige stiger som må følges. Basis stigen og den nasjonale stigen, som er laget til dem som er på høyest nivå i Norge. Gymnastene øver på trinnene hele året for å være klar til godkjenning. her aspirantene (6-10 år) får bra, bedre, best på alle apparat.

Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet

Trener: Tiril Sandsund

 

Drakter og overtrekksdress:

Turndrakt: Alle turnerne må ha turndrakter fra 6 år, men vi har også for de som er 4/5 år som ønsker å kjøpe. En skal bruke klubbens turndrakt på alle oppvisninger så fremt ikke trener gir beskjed om noe annet. Både guttene og jentene bruker sort underdel til draktene. De som skal delta på konkurranser eller kretsturnstevnet, skal bruke klubbdrakten.

Overtrekksedress: Alle fra 6 år og opp som skal delta på kretsturnstevnet må ha klubbens overtrekksedress. Både overdel og underdel. Turnerne får ikke defilere uten denne. Alle turnerne som konkurrerer skal også ha overtrekksdress. Samme defileringsreglene gjelder her.

Dugnad:

Det må selges to sekker dopapir pr famile to ganger i løpet av sesongen.

Må hjelpe til med baking/vakter på juleoppvisningen i november og turnsportens dag i april

Kontingenten

I år sendes det ut faktura. Denne kommer om ca 14 dager etter oppstart

Ballstad gym og turn 2/3 års parti
kr 1150

Ballstad gym og turn Lekeparti 2-5 år

Kr 1150

Ballstad gym og turn idrettensgrunnstige 1 4/5 år
kr 1250

Ballstad gym og turn gutter
Kr 1250

Ballstad gym og turn salto 1
kr 1250

Ballstad gym og turn salto 2
kr 1250

Ballstad gym og turn tropp aspirant
kr 1250

Ballstad gym og turn tropp rek
kr 1450

Ballstad gym og turn tropp junior
kr 1500

Ballstad gym og turn apparat jenter asp
kr 1250

Ballstad gym og turn tropp gutter

Kr 1350

Ballstad gym og turn tropp basis
kr 1350

300 kr i søskenmoderasjon.

Hvis kontingenten ikke betales, er ikke barnet medlem av Ballstad Gym og Turn. Da er heller ikke barnet forsikret under trening og vi kan ikke la barnet trene. Spørsmål rundt betaling og kontigent kan rettes til:

Bjørnar Pedersen tlf 41302050 eller mail bjornar.pedersen@vkbb.no