Partiene 2018/2019

Publisert av Renate Hansen den 27. august 2018

Partiene 2018/2019
Lekepartiet Ballstad 2-3 år jenter/gutter
Torsdag kl.17.00-17.45 Ballstad gymsal

Primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet. Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre/praktikant/besteforeldre og barn spiller inn. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Med å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai
Trener: Lene Johnsen

Lekeparti Leknes 2-5 år jenter/gutter
Onsdag 16.30-17.15 Lekneshallen
Turn i apparater eller med småredskap, leker og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn).
Vi skal jobbe med Idrettensgrunnstige som er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.
Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet ( gjelder for de som fyller 6 år i 2018 )
Trener: Lisa Arctander og Inger Lise Westgaard

Idrettensgrunnstige 4-5 år jenter/gutter
Tirsdag 17.00-18.00 Ballstad gymsal
Turn i apparater eller med småredskap, leker og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn).
Vi skal jobbe med Idrettensgrunnstige som er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.
Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Godkjenning av øvelsene 1 gang i året. Delta på kretsturnstevnet (gjelder for de som fyller 6 år i 2018)
Trenere: Aline Arntzen og Rebekka Grytdal

Salto 1 1+2.kl Gutter/jenter
Treninger tirdag kl. 17.30-18.30 i Lekneshallen
Salto vil gi barn og ungdom nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å kunne beherske gymastikk og turnøvelser- til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett ” gym og turn-lek ”
Gymnastene trener i tre apparater. Hopp, matte og trampett. De jobber individuelt med trinn i hvert apparat.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Saltokonkurranser 1-2 ganger i året. Delta på kretsturnstevnet.
Trenere: Inger-Lise Westgaard og Monica Sandholm

Salto 2 3-7.kl gutter/jenter
Treninger mandag kl. 18.30-19.30 i Lekneshallen
Salto vil gi barn og ungdom nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å kunne beherske gymastikk og turnøvelser- til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett ” gym og turn-lek ” Gymnastene trener i tre apparater. Hopp, matte og trampett. De jobber individuelt med trinn i hvert apparat.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Saltokonkurranser 1-2 ganger i året. Delta på kretsturnstevnet.
Trenere: Inger-Lise Westgaard og Monica Sandholm

Tropp aspirant Ballstad 1-4.kl gutter/jenter
Treninger tordag kl.17.00-18.00 Ballstad gymsal
På tropp asp holder vi på med tumbling og trampett. Vi fokuserer på grunnlegende ferdigheter og styrke som trengs for å bli gode troppsgymnaster.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.
Trenere: Thea Paus

Tropp aspirant Leknes 1-4.kl gutter/jenter
Treninger onsdag kl.16.30-17.30 Lekneshallen
På tropp asp holder vi på med tumbling og trampett. Vi fokuserer på grunnlegende ferdigheter og styrke som trengs for å bli gode troppsgymnaster.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.
Trener: Ane Andersen og Aletta Tangrand

Gutter 1-4.kl
Treninger tirdag kl. 18.00-19.00 Ballstad gymsal
Bruker øvelser fra idrettens grunnstige og salto. Guttene trener også i de samme apparatene som apparatgutter.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.
Trener: Julian Wahl
Apparat asp 1-4.kl Jenter
Treninger tirsdag kl. 17.30-18.30 Lekneshallen (Det er ikke påmelding til dette partiet. De som var med i fjor fortsetter, og vi har ikke kapasitet til å ta inn nye nå )
Apparatturn er skranke, bom, frittstående & hopp. På apparatturn gjør man oppvarming, grunntrening/basistrening, styrketrening, tøying, tilslutt trening i apparatene. Det er to forskjellige stiger som må følges. Basis stigen og den nasjonale stigen, som er laget til dem som er på høyest nivå i Norge. Gymnastene øver på trinnene hele året for å være klar til godkjenning. her aspirantene (6-10 år) får bra, bedre, best på alle apparat.
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet
Trener: Tiril Sandsund

Påmelding/inndeling tropp sesong 18/19
I år blir det påmelding rekrutt 5-7.klasse og junior 7.kl+
Når påmeldingen er avsluttet vil et trenerteam sette sammen et rent konkurransepart utfra de krav/kvalifikasjoner som kreves for å delta på konkurranse.
Tropp vil bestå av:
Tropp gutter 4.-8.kl
Treninger onsdag kl. 17.30-18.30 Lekneshallen
Trener: Johannes Larsen
Tropp rekrutt 5-7.kl
Treninger onsdag kl. 17.30-18.30 Lekneshallen
Trener: Lisa Arctander og Inger Lise Westgaard

Tropp junior 8-10.kl
Treninger onsdag kl. 17.30-18.30 Lekneshallen
Trener: Kathrine Fredriksen-Solberg
Mål: Juleoppvisning i november og turnsportensdag april/mai. Delta på kretsturnstevnet.
Disse vil være partier som trener for å nå kravene til å konkurrere. Det er også et tilbud til de som ikke ønsker å konkurrere.

Tropp konkurranse:
For å bli tatt ut til dette partiet må man mestere elementene som kreves i de forskjellige seriene i trampett og tumbling, for eksempel salto med skru, overslag, araber flik flak og stift. De trenerne som velger og godkjenner har mange års erfaring og kurs som kreves for å drive med denne typen konkurranse. Det kommer info om treningstiden når utøverne er tatt ut

Drakter og overtrekksdress:
Turndrakt: Alle turnerne må ha turndrakter fra 6 år, men vi har også for de som er 4/5 år som ønsker å kjøpe. En skal bruke klubbens turndrakt på alle oppvisninger så fremt ikke trener gir beskjed om noe annet. Både guttene og jentene bruker sort underdel til draktene. De som skal delta på konkurranser eller kretsturnstevnet, skal bruke klubbdrakten.
Overtrekksedress: Alle fra 6 år og opp som skal delta på kretsturnstevnet må ha klubbens overtrekksedress. Både overdel og underdel. Turnerne får ikke defilere uten denne. Alle turnerne som konkurrerer skal også ha overtrekksdress. Samme defileringsreglene gjelder her.

Dugnad:
Det må selges to sekker dopapir pr familie to ganger i løpet av sesongen.
Må hjelpe til med baking/vakter på juleoppvisningen i november og turnsportens dag i april

Kontingenten
Det sendes ut mail på mailadr som dere registrerte barnet på ved innmelding. Denne kommer ca 14 dager etter oppstart
Ballstad gym og turn 2/3 års parti
kr 1150
Ballstad gym og turn Lekeparti 2-5 år
Kr 1150
Ballstad gym og turn idrettensgrunnstige 1 4/5 år
kr 1250
Ballstad gym og turn gutter
Kr 1250
Ballstad gym og turn salto 1/salto 2
kr 1250
Ballstad gym og turn tropp aspirant/rek/junior/gutter
kr 1250
Ballstad gym og turn apparat jenter asp
kr 1250
300 kr i søskenmoderasjon.
Hvis kontingenten ikke betales, er ikke barnet medlem av Ballstad Gym og Turn. Da er heller ikke barnet forsikret under trening og vi kan ikke la barnet trene. Spørsmål rundt betaling og kontigent kan rettes til:
Bjørnar Pedersen tlf 41302050 eller mail bjornar.pedersen@vkbb.no