Turndrakter og overtrekksdresser

Sist oppdatert den 1. desember 2023

Kontaktpersoner klær

Inger Lise Grav Westgaard tlf: 970 15 861

Overtrekksdress til Ballstad Gym og Turn fås kjøpt og trykt logo på Intersport Leknes.

Turndrakter kommer nye over nyttår. Mer info kommer når vi vet mer ang dette.