Årets ildsjel og årets unge utøver Ballstad Gym og Turn 2019

Publisert av Desiree Høgmo den 29. april 2019

Sirkus 3

 

Årets Ildsjel BGOT:
Prisen Årets ildsjel skal tildeles en person som har utmerket seg gjennom sitt engasjement og innsats for BGOT. Vi har mange frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig arbeidsmengde for klubben og våre utøvere. BGOT er helt avhengig av slike ildsjeler, og prisen Årets ildsjel deles ut i ærbødig takknemlighet til dem som ved sitt frivillige arbeid bidrar for å holde hjulene igang.

Kriterier for å vurderes som Årets ildsjel:
-Vedkommende har gjort en solid innsats for klubben
-Hun/han kan være enten trener, foresatt eller ha andre verv.
– Kandidatens holdninger må speiles av BGOT verdier – GLEDE, FELLESKAP og RESPEKT

Dersom du kjenner en person som passer til denne beskrivelsen kan du nominere vedkommende som kandidat til å bli Årets ildsjel.

ÅRETS UTØVER:
Deles ut til den utøveren som har utmerket seg i forhold til sitt engasjement og innsats for BGOT.

Kriterier for vurderes som årets utøver:
– Viser til godt oppmøte og deltakelse på treninger
– Er en god motivator og lagspiller
– Viser til stort engasjement for idretten
– Kandidatens holdninger må speiles av BGOT sine verdier – GLEDE, FELLESKAP og RESPEKT

 

Årets ildsjel(er) ble Per og Inger Lise Westgård for sitt mangeårige engasjement i klubben som både trenere og foreldre. Også etter at de ikke lenger har barn i vår klubb har de fortsatt. Takk for deres brennende engasjement for turnsporten og vår klubb, takk for godt humør og all dugnad både i form av reiser, treninger, vakthold etc.Klubben setter umåtelig stor pris på dere og den innsatsen dere gjør og har gjort for klubben i en årrekke!

 

Årets unge idrettsutøver ble Selma Bøe som er en jente som brenner for idretten, som sprer glede og samhold på treningene, alltid yter max og kommer på trening selv om hun er syk/ skadet. Hun bidrar som hjelpetrener og tar gjerne i et tak i kafeen eller andre oppgaver det brenner med under arrangement. Vi som klubb er svært stolte av å ha Selma med på laget!

Ballstad Gym og Turn gratulerer hjerteligst til årets prisvinnere!